Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dokumentumok

Ebben a dokumentumban van Palást említve először "Plast" alakban - (1156) azon honti falvak jegyzékében, melyek dézsmáját Martirius esztergomi érsek átengedte a káptalannak.

Eredetije az  Esztergomi Főkáptalan Levéltárban található: http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/view/414/?query=JELZ%3D%28238264%29&pg=0&bbox=1039%2C-3017%2C2693%2C238


Fordítás szlovákul itt található - slovenský preklad: http://www.pht.estranky.sk/fotoalbum/plast-history/1156/

 

 

Lásd még : KNIEZSA ISTVÁN - Az esztergomi káptalan 1156-i dézsmajegyzékének helységei

 
  Az első írásos emlék fordítása 1156 – ból

A szentháromság oszthatatlan egységének nevében. Megváltásunk 1156-ik évében, dicsőséges uralkodónk II. Géza a magyarok királya uralkodásának 18-ik évében, Béla nádorispán és Henrik kuriális bíró idejében, és Martirius Isten kegyelméből az esztergomi egyház szolgálatában, érsekségem 6-ik évében, amikor is a dicsőséges Istenszülő Szűzanya tiszteletére az említett templomban az oltárt elkészítettem és felszenteltem. Ezen oltár szolgálatára alapítottam  a testvérek kórusát azzal a céllal, hogy naponta összejövén a reggeli és esti dicséretet a megfelelő tisztelettel a Boldog Szűzanya  emlékére elvégezzék. Minden szombaton pedig a Boldogságos Szűzanya tiszteletére  szentmisét mutassanak be ünnepélyesen a megfelelő orákkal énekelve, mégpedig füstölővel és többi liturgikus jelvényekkel, amelyek az ünnepi Istentiszteletben szokásos.

Tudom az írásból, hogy ki az oltárnak szolgál, az oltártól is éljen - és látván, hogy testvéreim a fönti egyház kanonokai, egészen a mostani időkig ellátás nélkül vannak, és az apostol  intelme alapján a nélkülöző testvéreinkről gondoskodnunk kell 70 község javadalmainak tizedét a király beleegyezésével és az ország egytértésével számukra azon jogaimnál fogva átadom, hogy ezen települések plébániai az én joghatásom alá tartoznak.

Ezen adományokat utódaim nem vonhatják vissza, nem rövidíthetik meg, nem változtathatják meg, mivel ezen adománylevelem által ezt a kiváltságot szentesítettem és a királyi pecséttel mind az arannyal, mind a viasszal az egész ország egyetértésével megerősítettem. Bárki, aki ezt kétségbe vonja örökös isteni átokkal sújtassék, illetve a királyi bíróság itéletét vonja magára.

Ezen helységek nevei az alábbiakban felsoroltatnak.

Az esztergomi főesperesség amely közel van és ahol az érsek gyakran megfordul 1O községet jelölök meg, ahol VRANUS és SARAR kapják a tizedeket. Ezek közül 4 jobb: MOSULA, MALOS, FURNOD, SURLOU, közepesek VDOL, KURT, ahol uradalmi juhok vannak, WRT, gyengébbek: SCUODOU, TELUKI, KESCEU, ZACHEUS püspök birtoka.

A nyitrai főesperességben 10 falu, ahol GYÖRGYkanonok kap tizedeket. Ezekből 4 jobb: JEGU, DIOR, SULAD, LOPAS, közepesek: ASGAR, NEUERCI, NEMCYC amely DUOR mellett van, gyengébbek: ZALTINC, CHIRNA ahol GALTUM van, COLUNCH EYDRICI.  Ahol  DEUNNAK vannak tizedei: ezekből 4 jobb: JELEU, KER, CERNIC, GURMONT, közepesek: BRENCU folyón túl MOLENTA, ILUT, gyengébbek: SCEULEUS, ahol BEC van, BEU, MOGOROD, GUNE. Ahol SCHUCTNAK vannak tizedes falvai: ezekből 4 jobb: YLMER, ALEYU, RIPIN, SEKA, közepesek: SURAN, OTROC, VASKARD, gyengébbek: SCUNA, POSCOLOU, KORTUAC. DIU tizedei: ezekből 4 jobb: VASAR, TUMAN, KURT, BOSMAN, közepesek: TULMACIC, VLDRUC, CIPUR, gyengébbek: BAB, BOLOSLAI, BRODRINC, PTA

A barsi főesperesség területén, ahol SOUC és GERDATA tizedelnek: ezekből 4 jobb: CUNDI, SCELESMAN, QALlZ, közepesek: ENG, SENGEU, FIUS, gyengébbek: SAULSCEKEI, SCENTUSA, BELEG.

A honti főesperesség területén ahol FROCOL tizedel: ezekből 4 jobb: NEK, PLAST, KEMENCE, BADIN, közepesek: TUR, SCEBECHLEB, GYRKI, gyengébbek: NEUELEN, PRILSCAN, SCOBUC.

Továbbá a Szent Miklóskápolnát, amely Esztergom külvárosában van a tömjén és a viaszgyertya fejében saját részemre meghagyom.

 
Tanúi: MICO kalocsai érsek, ANTAL pécsi püspök, HYPOLIT váci püspök, VALTER erdélyi püspök, LUKÁCS egri segédpüspök, ISTVÁN csanási segédpüspök, PETA veszprémi segédpüspök, GERUASIUS győris egédpüspök, GOTHSALDUS zágrábi püspök, RAFAEL budai prépost, ZAKARIUS temesvári prépost, PRIMOGENITUS váradi prépost, PÉTER titeli prépost, BÉLA nádorispán, HENRIK kuria ispán, APPA bodrogi főispán, SIMON esztergomi főispán, DIRS nógrádi főispán, GERMANIUS honti főispán, PÉTER barsi főispán.
Ezt az iratot BARNABÁS királyijegyző készítette, továbbá ALBIENSIS kanonok és MIKLÓS jegyző pecséttel igazolta.
 
 

Fényképek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Viagra Kaufen Bern Ellamoubs

(EllButs, 2019.10.09 01:49)

Cephalexin Breast Milk Comprar Cialis Espana Sin Receta <a href=http://priliorder.com>priligy taiwan</a> Buy Accutane For Acne By Viagra